O firmie

Właścicielem firmy M. House jest:

Magdalena Kluger 

z siedzibą na ul. Wolnej 170c,

44-251 Rybnik

NIP 642-136-76-81

tel. 571250048, 606788572

adres email: magda.kluger@vp.pl 

numer konta bankowego: PKO BP S.A.  91 1020 2472 0000 6502 0485 1327